Voorstelling Giraf en zijn vrienden

23-10-2018
Speciaal voor Kinderboekenweek 2018 hebben Marie-Louise en Mark Sekrève een vertelvoorstelling geschreven rond het thema van dit jaar: Vriendschap.
Een mooi thema, dat binnen de school en de schooltijd een belangrijke plek inneemt in een kinderleven. Vriendschap omvat vele kanten: leren delen, samenwerken, elkaar begrijpen, ruimte geven aan elkaar en omgaan met de momenten dat het niet gaat zoals jij het wil. Al deze leerervaringen komen samen in dit sprekende thema.
Een prachtige start voor een educatieve voorstelling met als basis het boek: Giraf gaat logeren. Een boek waar deze facetten aan bod komen.
Deze vertelvoorstelling is speciaal geschreven voor groepen 1, 2 en 3, met het oog op de belevingswereld, ontwikkeling en interesses van deze groepen. Er is daarom gekozen voor een afwisselende voorstelling, met tekst, tekenen, bewegingen en dit alles in interactieve vorm, zodat het hen zal blijven boeien van begin tot eind.
De kinderen hebben ervan genoten.
  

Leerlingen aan het woord

"We hebben lieve juffen op school en ze leren ons heel veel."

"We leren om heel goed samen te werken en elkaar dan te helpen. We vinden het leuk om op de tablet te werken." - Leerlingen groep 4/5