Ons team

 
Onze leerkrachten zijn gedreven professionals. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons betrokken bij onze leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt tot leren, waarbij ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij is.
Wij zorgen als team voor een positief klimaat in de school: ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een optimaal welbevinden de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, binnen een kader, zodat elk kind zich ontwikkelt en prettig voelt.
 
Hoe houden wij ons als team scherp?
Op De Delta zijn het niet alleen de kinderen die blijven leren, ook het team en de schoolleiding blijven zich ontwikkelen. Op deze manier zorgen wij voor kwaliteit en blijft ons onderwijs afgestemd op de vraag van de maatschappij. Ieder schooljaar worden de belangrijkste speerpunten vastgesteld. Alle studiebijeenkomsten zijn gericht op deze speerpunten.
 
Specialisten
Om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zorgen we voor specialistische kennis in ons team:
  • De directie: De directeur van De Delta wordt ondersteund door de IB'er en de bouwcoördinatoren. De directeur staat in nauw contact met ouders, leerlingen en team en is elke morgen bij de ingang van de school te vinden, om u en uw kinderen te verwelkomen.
  • Intern Begeleider: voor alle leerlingen, die meer ondersteuning behoeven. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we samen naar oplossingen.
  • Administratief medewerkster: twee ochtenden per week is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
  • Breed Ondersteunings Team: voor leerlingen die meer zorg en overleg vragen en waarbij we de hulp van externen nodig hebben. Een kind komt in het BOT wanneer de leerkracht, een ouder of de intern begeleider dit noodzakelijk vindt.
  • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. 
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: op De Delta krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 twee maal per week gymles in sporthal De Vaart. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal binnen de school van hun eigen leerkracht.
  • Docent muzikale vorming: Leerlingen uit groep 1 t/m 8 krijgen één maal per week les muzikale vorming. De leerlingen uit groep 5 leren daarnaast één maal per week een muziekinstrument te bespelen. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de Vreedzame School lessen erg leuk. "

"Wij leren samenwerken, hoe je jezelf mag en kan zijn, praten over je gevoel en rekening houden met elkaar. We hebben op school ook veel gezellige vieringen." - Leerling groep 5/6/7