Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Goede eindresultaten
Op De Delta nemen wij de Centrale Eindtoets af. Wij zijn trots op het laatst behaalde resultaat. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Het resultaat is dat we ook in de groepen voldoende resultaat behalen conform de inspectienorm.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de leerlingen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de ib-er en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en leerlingen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en leerlingen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop de leerling zich ontwikkelt en de talenten die wij bij de leerling hebben gezien en bevorderd.
Hier kunt u zien welke schooladviezen wij het afgelopen schooljaar hebben gegeven en op welke scholen leerlingen van De Delta terecht kwamen.


Bent u geïnteresseerd in de gegevens van de school van de afgelopen jaren? Klik dan hier.

 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de Vreedzame School lessen erg leuk. "

"Wij leren samenwerken, hoe je jezelf mag en kan zijn, praten over je gevoel en rekening houden met elkaar. We hebben op school ook veel gezellige vieringen." - Leerling groep 5/6/7