Onze schooltijden

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.
  
maandag 08.30 - 14.00 uur
dinsdag 08.30 - 14.00 uur
woensdag 08.30 - 14.00 uur
donderdag 08.30 - 14.00 uur
vrijdag 08.30 - 14.00 uur
De leerlingen lunchen onder toezicht van hun leerkracht en spelen daarna nog een kwartier buiten.Ook spelen zij als de weersomstandigheden het toelaten elke ochtend en middag een kwartier buiten. Zo is in- en ontspanning goed in balans.


  
Vakanties en vrije dagen
 
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020
voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020
meivakantie 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
Pinkstervakantie 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Studiedagen
 
Dinsdag 3 december 2019 Leerlingen vrij
Maandag 24 & dinsdag 25 februari 2020 Leerlingen vrij
Donderdag 2 april 2020 Leerlingen vrij
Vrijdag 24 april 2020 Leerlingen vrij
Donderdag 18 juni  & vrijdag 19 juni 2020 Leerlingen vrij

Leerlingen aan het woord

"We hebben lieve juffen op school en ze leren ons heel veel."

"We leren om heel goed samen te werken en elkaar dan te helpen. We vinden het leuk om op de tablet te werken." - Leerlingen groep 4/5