Oudercommunicatie

Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren.
De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals:
  • Ouderavonden: aan het begin van iedere schooljaar wordt u uitgenodigd voor een algemene voorlichtingsavond. De leerkracht van uw kind geeft dan voorlichting over wat het komend jaar te wachten staat.
  • Ouder - kind - leerkracht gesprek (KOL). In oktober, maart en in juni worden u en uw kind uitgenodid voor een KOL-gesprek. Dit gesprek gebeurt aan de hand van een formulier waarin kinderen en ouders kunnen opschrijven hoe ze denken dat het gaat op school. De stem van ouders is belangrijk, eigenaarschap van het kind en afstemming met de school is wat we willen bereiken.Deltakijker: eenmaal per twee weken verschijnt de Deltakijker. In de Deltakijker vindt u naast zakelijke informatie ook de informatie van leerlingen, ouders en leerkrachten over wat er op school gebeurt.
  • Ouderportaal: wij communiceren dagelijks/wekelijks op een veilige manier digitaal met ouders. Naast praktische informatie delen we ook foto's van klassenactiviteiten worden op deze manier gedeeld.
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Jaargids met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.

Leerkrachten aan het woord

"De Delta heeft een hecht team en oog voor ieder kind."

"Veiligheid staat bovenaan, want wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontplooien."