't Druppeltje


Peuterspeelzaal 't Druppeltje

Peuterspeelzaal 't Druppeltje is gevestigd in het schoolgebouw van de school, tegenover de kleutergroep. Per dag is er plaats voor 16 kinderen in deze peutergroep. Alle kinderen komen twee ochtenden per week.
 
Kinderen leren op een ongedwongen manier samen te spelen en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. De peuterspeelzaal heeft dagelijks een vast ritme met rituelen. Dit schept rust en duidelijkheid voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken volgens de principes van positief opvoeden ofwel Triple P. Daarbij wordt positief gedrag gestimuleerd en minder wenselijk gedrag zoveel mogelijk genegeerd of positief omgebogen.
Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, wordt er naast de principes van Triple P, gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De thema's van de peuterspeelzaal zijn gebaseerd op de vroegschoolse methode Uk & Puk en worden afgestemd op de thema's van school. Op De Delta wordt gewerkt met de methode Schatkist het vervolgprogramma van Uk & Puk. Door het gebruikt van dezelfde methodes leren de kinderen op de peuterspeelzaal te werken volgens een structuur die wordt voortgezet in de kleuterklas. Ook vinden h
ierdoor gezamenlijke activiteiten plaats.
 
Gemakkelijk overstap naar de basisschool
Door kinderen al vanaf heel jonge leeftijd binnen de muren van de school te huisvesten, zijn wij beter in staat om te zorgen voor een gemakkelijke en fijne overstap naar groep 1.
Het is voor ouders plezierig als zij de school al leren kennen voorafgaand aan het moment dat hun kind vier jaar wordt. Ze maken alvast kennis met de gang van zaken op De Delta. Ouders zijn daardoor beter in staat om bewust voor de Delta als toekomstige basisschool te kiezen.
Als uw kind doorstroomt naar de Delta, zorgen de pedagogisch medewerker en leerkrachten ervoor dat er een warme overdracht plaats vindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsaandachtspunten worden overgedragen.

Openingstijden peuterspeelzaal 't Druppeltje
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 
Brengen: tussen 8.30 en 9.00 uur
Ophalen: tussen 11.15 en 11.30 uur
 
Voor algemene informatie en/of inschrijven
Kinderopvang Purmerend
Telefoon 0299 461011
 
Wilt u graag een kijkje komen nemen? Wij zijn  tijdens de openingstijden voor een rondleiding bereikbaar op telefoon 0299 475 835 of via e-mail Druppeltje@kinderopvangpurmerend.nl

 

Leerkrachten aan het woord

"De Delta heeft een hecht team en oog voor ieder kind."

"Veiligheid staat bovenaan, want wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontplooien."